Landelijke vakanties voor je hond

Goede afspraken maken goede vrienden. Hieronder volgt meer informatie over ons hondenpension en de huisregels van ons hondenhotel. 

 

Kleinschalig, familiaal, huiselijk en erkend hondenhotel

Wegens het kleinschalig, familiale karakter van ons hondenpension aanvaarden we enkel sociale honden. Sociaal zowel naar andere dieren als naar mensen. Ze worden immers opgenomen in onze dagelijkse routine met onze eigen honden. In de meeste gevallen vragen we op voorhand even te komen kennismaken met de hond(en). Ons hondenhotel is een erkend hondenpension door de Vlaamse dienst Dierenwelzijn met erkenningsnummer HK40405881. Dit betekent dat wij onder de controle staan van deze dienst en dat een controle-dierenarts toeziet op het welzijn van de honden. Er is tevens een vaste pension dierenarts verbonden aan Hof Rosa Canina.

Onze infrastructuur

Ons hondenhotel is landelijk, rustig en temidden van het groen gelegen te Nazareth, aan de poort van de Vlaamse Ardennen in de provincie Oost-Vlaanderen. Op 15 minuten van Gent en vlot bereikbaar op amper 4 minuten van de E17 en N60. Ons hondenpension beschikt over ruime rust-, loop- en speelgelegenheid. Het domein is 1,3 hectare groot en is volledig omheind tot 2m hoogte. Er zijn een hondenzwemvijver met strand, speelweiden en hondenspeelberg.

Verplichte vaccinaties

Uw hond dient gevaccineerd te zijn tegen: Hondenziekte (carré) , Kattenziekte (parvovirose) , Hepatitis , Rattenziekte (lepto) en Kennelhoest. De inentingen dienen ten minste 21 dagen voor de aanvang van het verblijf te hebben plaatsgevonden. Raadpleeg uw dierenarts indien nodig. Uw hond dient ontwormd en ontvlooid te zijn in combinatie met een anti-teken product. Ons hondenpension beschikt over een grote weide waardoor het zeker aangeraden is ze te beschermen tegen teken. Vaccinatieboekje (paspoort) dien je mee te brengen.

Voeding en verblijf

‘s Morgens krijgen onze honden Duck-koudgeperste brokken of Carnis-koudgeperste brokken of vers vlees (KVV-Kompleet Vers Voer). ‘s Avonds krijgen ze vers vlees (KVV rund of kip of mix van verschillende soorten vlees en vis) met groenten. Keuze kan aangegeven worden bij reservering. Dit is inbegrepen in de prijs. Indien je je eigen voeding verkiest, gelieve deze mee te brengen. Wij geven KVV (Kompleet Vers Voer) van Gowill en zijn tevens afhaal- en verkooppunt van deze voeding. Als tussendoortje krijgen ze een kauwbeen van rundskop of runderpens. Een slaapmand, eet- en drinkpotten hoef je niet mee te brengen; deze zijn hier aanwezig. Een dekentje dat ze kennen en dat vuil mag worden, mag altijd meegebracht worden. Zo hebben ze iets vertrouwds tijdens het slapen. Medicatie niet vergeten mee te brengen, indien van toepassing.

Reservaties

Reservatie en bevestiging gebeuren via email. Een voorschot van 20% van de totale verblijfskosten wordt gevraagd op moment van reservatie. Voorschotten worden nooit terugbetaald.

Brengen en afhalen

Brengen en afhalen gebeurt in onderling overleg.

Informatie tijdens de vakantie

Wij sturen tijdens de vakantie regelmatig berichtjes, met fotootjes of een filmpje. Dit kan per email, of via pb in Messenger, of via WhatsApp, naar keuze dus in overleg. Deze foto's en/of filmpjes zijn bedoeld enkel voor de eigenaars van de hond(en) in pension en kan niet verspreid worden naar het grote publiek zonder voorafgaandelijke toestemming van Hof Rosa Canina.

Prijzen 2019

De prijs per dag bedraagt 20 eur (incl BTW) en dient volledig betaald te zijn uiterlijk voor het brengen van je hond. Voor twee honden van dezelfde familie is er “grote gezinnen” korting en wordt er 34 eur (incl BTW) gevraagd per dag en komt dus neer op 17 eur per dag per hond. Voor meer dan 2 honden van eenzelfde familie, gelieve ons te contacteren voor de exacte prijs. De dag van brengen en ophalen wordt meegerekend. Bij brengen na 19u, wordt deze dag niet aangerekend. De prijs voor een dagje opvang - dus zonder een nachtje te blijven slapen- bedraagt eveneens 20 eur (incl BTW). Voor een dagje opvang voor twee honden van dezelfde familie -dus zonder een nachtje te blijven slapen- is het eveneens 34 eur (incl BTW). Kwaliteitsvolle voeding, evenals af en toe een gezond tussendoortje, zijn dus inbegrepen in deze prijzen. Betaling gebeurt via overschrijving op: BE89 0016 8726 5385 Op naam van EMHU - Hof Rosa Canina en met vermelding naam hond en periode verblijf.

Ziekte en/of verwondingen tijdens verblijf

Bij ziekte of vermoeden van ziekte of verwonding zullen wij de nodige maatregelen nemen en dit in overleg met de pensiondierenarts of uw eigen dierenarts. Eventuele ziektes en/of gebreken dienen ons voor de vakantie gemeld te worden zodanig dat we hiermee optimaal kunnen rekening houden. Eventuele medicatie dien je mee te geven. Als blijkt dat hoge dierenartskosten nodig zijn tijdens het vakantieverblijf of bij overlijden, zullen wij contact opnemen met de eigenaar of de opgegeven contactpersoon. Als we niet snel in contact geraken, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele gevolgen hiervan dus laat zeker de nodige contactgegevens achter. Bij afhalen van je hond zullen wij alle vaststellingen gedaan door ons en/of de dierenarts doorgeven zodanig dat een eventuele nabehandeling vlot kan verlopen. De kosten van de dierenarts tijdens het vakantie-verblijf zijn steeds ten laste van de eigenaar en worden niet door ons voorgeschoten.

Overlijden tijdens het verblijf

Bij overlijden tijdens het verblijf, zullen we dit zo snel mogelijk melden aan de eigenaar zodat er afspraken kunnen gemaakt worden betreffende het stoffelijk overschot van de hond. Indien het pension geen autopsie wenst te laten verrichten, dan kan de eigenaar dit altijd laten doen door zijn eigen dierenarts. De daaruit voortvloeiende kosten zijn steeds voor de eigenaar. Op verzoek van de eigenaar kunnen wij het stoffelijk overschot op kosten van de eigenaar laten begraven of cremeren.

Niet ophalen na vakantie-verblijf

Indien de eigenaar zonder bericht zijn hond niet ophaalt, zal het dier na 1 week overgedragen worden aan een gecertificeerd asiel of ingeval van een adoptie-hond, de rescue-organisatie waarlangs het initieel geadopteerd werd. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden de hele pensionprijs inclusief eventuele verlengingen en asielkosten te betalen.

Aansprakelijkheid

We kunnen niet aansprakelijk zijn voor schade die de vakantie-gangers elkaar onderling berokkenen. De eigenaar is steeds verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door afwijkend of onaangepast gedrag van zijn hond. Wij doen in ieder geval ons uiterste best om je hond een leuke vakantie bezorgen maar dieren zijn levende wezens en blijven altijd en in alle omstandigheden kwetsbaar.

Kennisname reglement

Wie reserveert, heeft kennisgenomen van dit reglement en verklaart zich hiermee akkoord.